Disclaimer

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Mijnstreekboeken aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie op deze website kan door Mijnstreekboeken zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Privacy

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een inschrijving te verwezenlijken. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Copyright

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Mijnstreekboeken of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mijnstreekboeken. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Mijnstreekboeken.
Het is niet toegestaan om het logo van Mijnstreekboeken, of delen ervan, te kopiëren of te (her)publiceren in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Mijnstreekboeken.